Filmik o biometrii głosowej, czyli nowej usłudze banku

Ilustracje
Filmy i animacja

Zrozumiałe innowacje

W 2015 roku Priorbank jako pierwszy na Białorusi uruchomił innowacyjną usługę weryfikacji tożsamości za pomocą głosu, tak zwana «biometria głosowa». My z kolei stworzyliśmy filmik, informujący odbiorców o wdrożeniu technologii, która pokazuje etapy interakcji Klienta z nowym systemem, niwelując poziom nieufności do innowacji. Filmik miał być umieszczony na stronie internetowej, a także emitowany w telewizorach w oddziałach banku.

Grupa docelowa to masowi odbiorcy, dlatego w filmiku unikamy skomplikowanych definicji i zdań. Z założenia miał on być emitowany w oddziałach banku, stąd należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak filmik będzie się prezentował bez dźwięku. Trzymamy się uproszczonego biznesowego stylu prezentacji, przeznaczonego dla masowego odbiorcy.

img
img
img
img
img
img

Klient

Priorbank

Oceńmy twój przyszły projekt

Klikając przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzasz się z polityką prywatności